Jedną z najpopularniejszych sztuk walki znaną z różnych zawodów sportowych i filmów jest karate. Sztuka ta powstała na Okinawie w Japonii oraz ogromnie szybko zyskała dużą popularność, która pozwoliła temu stylowi starcia rozprzestrzenić się na cały świat. Jest to ogromnie złożona sztuka walki, na którą składa się wiele stylów. Do chwili obecnej na całym świecie trenuje się przeszło 100 stylów karate.

Historia karate

Warto dodać, iż karate istnieje nie tylko jako sama sztuka walki, ale też jako sport, który jest zarządzany przez światową federację karate zwaną World Karate Federation (w skrócie WKF). Cechą charakterystyczną karate jest system stopni uczniów oraz mistrzów. Najczęściej stopień zaawansowania oznacza kolor pasa (najlepszy jest pas czarny). Systemy te są odrębne dla poszczególnych stylów i wybitnie często bazują one na systemie znanym w judo. Słowo "Karate" oznacza dosłownie "pusta ręka". Sztuka pojedynki tego typu została stworzona przez mieszkańców Okinawy dla celów samoobrony bez użycia broni. Podstawą tej sztuki pojedynki są uderzenia i kopnięcia, a też uniki. Karate stale ewoluuje od początku swojego istnienia. Kolejni mistrzowie trenowali i udoskonalali różne style, dzięki którym walka stawała się coraz bardziej skuteczna. Wprowadzano nowe uniki, ciosy, kopnięcia, itp. Na przykład bardzo znane i skuteczne kopnięcie okrężne czyli kopnięcie mające na celu trafienie rywala za pomocą podbicia stopy, śródstopia lub kości piszczelowej nie istniało w oryginalnej sztuce pochodzącej z Okinawy. W pewnych kręgach sztuka ta zaczęła być wykorzystywana nie tylko użytkowo (do samoobrony), ale również była traktowana jako sztuka psychofizycznego doskonalenia się i pomaga ona w życiowym procesie dążenia do doskonałości. Podstawowym kierunkiem było karate traktowane jako pojedynek na śmierć i życie, które obejmowało klasyczne style okinawskie. Drugim kierunkiem jest wspomniane wyżej samodoskonalenie się, które nie było nastawione na rywalizację sportową ani na samoobronę. Zachowywało ono wiele postaw, ruchów, kata, itp. Trzecim kierunkiem jest karate traktowane jako dyscyplina sportu z elementami samoobrony. To naturalnie ono cieszy się ogromną popularnością dzięki licznym zawodom sportowym. W związku ze stałym rozwojem karate jako sportu, konieczne było wprowadzenie stopni zaawansowania, które stanowią doskonałą motywację dla ćwiczących do stałego doskonalenia swoich umiejętności.

Trening karate

Trening karate jest niezwykle złożony i opiera się na różnych metodach nauki obejmujących ćwiczenie różnych postaw, konkretnych ciosów, uników, a też na bezpośredniej walce z drugim ćwiczącym. W ten tryb możliwe jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Wspomniane wyżej metody nauki noszą nazwy: kihon, kata i kumite. W ramach karate rozwinęło się ogromnie wiele stylów. Jednym z popularniejszych jest tak zwany styl Kyokushin stosowany podczas wielu zawodów sportowych. Jest on uznawany za sport starcia zarządzany przez wiele różnych organizacji. OPrócz tego istnieje wiele innych styli, takich jak na przykład Ashihara, Enshin, Oyama Karate, Shotokan oraz wiele innych.